Тренувальні вправи з теми «Звертання. Вставні слова»

Мета: поглиблювати знання учнів з вивченої теми; розвивати пунктуаційну грамотність; уміння правильно використовувати в мовленні звертання і вставні слова; виховувати любов до рідного слова

Обладнання: картки для роботи в групах, тести з диференційованими завданнями, схема методу «Прес»

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок

Культурологічна лінія:

О слово рідне, хто без тебе я?

Д. Павличко

Хід уроку

І. Орфографічна хвилинка

Віч-на-віч, раз у раз, нездужати, будь-де, абихто, ні в кого, ніщо, схопити, превеликий .

Пояснити орфограми в поданих словах.

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку.

ІІІ. Виконання тренувальних вправ.

Робота в парах.

  1. Взаємоперевірний диктант

Ну що б, здавалося, слова… А серце б’ється, ожива, як їх почує!.. Буває, задзвенить в чужих містах кришталь моєї мови дорогої. Скільки є  в нас, любі друзі, для звертання ніжних слів! Того, можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ. Я без тебе, мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. О слово рідне! Орле скутий! Чужинцям кинуте на сміх! (Підкреслити в реченні слова з орфограмами)

  1. Графічний диктант.

А) Слово пречисте, кинь мене на свої ножі! (зв, ______ !)

Б) Грими, моя пісне, могутня, палка, на всім українськім роздоллі! (_____, зв.,_____)

В) Ти сьогодні зазвучало як початок, як начало, як озброєння всім видне, слово наше рідне. (_______, зв.)

3. Робота в парах. Використовуючи схему методу «Прес», пояснити, у якому реченні виділене слово є вставним.

Я вважаю…

Тому що…

Наприклад…

Отже…

Словом, кажуть, можна вбити і оживити, поранити і вилікувати, посіяти тривогу і безнадію, надихнути на працю і скувати сили душі. Кажуть, дитино, що мова наша солов’їна. Правильно кажуть.

  1. Пояснити розділові знаки.

Виконати синтаксичний розбір  2 речення.

До словечка, до слів’ятка притулися!

Може, так хоч мови рідної навчишся.

(М. Тимчак)

- зробити фонетичний розбір слова навчишся

- зробити усний морфологічний розбір слова словечка

5. Робота  в групах

«Хто більше?»Пригадати поезії із звертаннями або вставними словами. Записати в зошит.

Наприклад:

- Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу .(В. Симоненко)

- Рідна мати моя, ти ночей не доспала. (А. Малишко)

- Зоре моя вечірняя, зійди над горою. (Шевченко)

- Спи мій малесенький, пізній-бо час.  (ЛЕСЯ Українка)

Вставні слова

- Кажуть, весь поміст у пеклі

З добрих замірів зложився.

- Він у нас одважний лицар,

Врешті, він знайомий пана

- Може, в руках невідомих братів

Станеш ти кращим мечем на катів (Леся Українка)

- Либонь, не знаєш собачого життя  мого? (Л. Глібов)

  1.  Відредагувати речення (вправа 210)
  2.  Виконання диференційованих тестових завдань (індивідуальна робота з картками)
  3. Творча робота. Твір -мініатюра «Мово моя материнська»

IV. Підсумки уроку

Робота в парах.

Скласти зв’язне висловлювання на тему «Звертання» або «Вставні слова»

V. ПОВІДОМЛЕННЯ Д/З: Повторити §11-13, вправа 2.