Урок літератури рідного краю. Володимир Сенцовський. Збірка поезій « Зелена неділя»

Урок літератури рідного краю. Володимир Сенцовський. Збірка поезій « Зелена неділя»

Мета уроку – формувати компетентності:

предметні (знання про життя та творчість В. Сенцовського; його збірку «Зелена неділя»; читацьку активність)

ключові (уміння вчитися: навички текстологічного аналізу поетичних творів; уміння визначати роль художніх засобів; роль образності мови в розкритті теми твору; комунікативні: розвинене усне мовлення; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; громадянські: любов до рідного краю; загальнокультурні: любов до поетичного слова; естетичний смак.

Тип уроку: урок-дослідження

Міжпредметні зв’язки: народознавство, музичне й образотворче мистецтво

Обладнання: мультимедійна презентація, збірки поезій «Зелена неділя», матеріали учнівських проектів (ілюстрації, фонозапис тощо)

Життям не раз побитий і покручений,
Я гою серце піснею гаїв.
Ще в юності з Борзенкою заручений,
Для неї пізнім соняхом розцвів

В. Сенцовський

Перебіг уроку

І. Вступне слово вчителя

У кожного є найдорожчий серцю рідний край, де він народився, виріс, живе. Для нас з вами – це рідна Борзнянщина. 

Учень читає вірш П. Нестеренка «Борзна – зернина на планеті»

Наша земля споконвіку славиться талантами. Живе в Борзні скромна,
талановита людина – письменник Володимир Сенцовський. Це ім’я для вас не нове, адже в попередніх класах ми вже вивчали його творчість. (слайд 2)

Сенцовский. Слайд 2

ІІ. Актуалізація знань

- Які за жанром твори В. Сенцовського ми вивчали?
- Назвіть відомі збірки письменника (слайд 5)

 

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

У попередніх класах ми вивчали прозові твори В. Сенцовського (збірку оповідань «Привези мені, тату, сонце», повість «Лицар і Попелюшка» ), а сьогодні на уроці розкриємо ще одну грань таланту письменника – поетичну. Учні записують тему уроку й епіграф.

ІV. Робота над темою уроку

- Пригадаймо відомості про життєвий шлях В. Сенцовського.

1. Перегляд презентації про життєвий і творчий шлях письменника (слайд 3-5)

2. Слово вчителя

Високу оцінку творчості письменника дав В. Кава, П. Куценко. (слайд 7).

Ви вдома опрацювали збірку «Зелена неділя». Тож спробуємо поділитися власними враженнями, дати свою оцінку їй.

3. Бесіда

- Яке враження справила на вас ця збірка?

- Як вона побудована?

- Які теми висвітлює поет?

- Яка з них є провідною?

4. Демонстрація групових проектів (слайд 8)

Випереджувальним завданням для учнів було створити груповий проект, у якому дослідити одну з тем і презентувати свою роботу в довільній формі. Школярі  читають вірші напам’ять, аналізують деякі з них, демонструють власні ілюстрації тощо.

1 група  звертає особливу увагу на те, що основна тема збірки – любов до рідного краю, українського села. Сенцовський пише про мальовничу річку Борзенку, свою маленьку батьківщину – Носелівку. Учні читають напам’ять поезії «Рідний край», «Борзенка», «Як місяць в душу загляда село». Демонструють ілюстрації до цих віршів

2 група  розкриває проблему щемливої пам’яті, трагічних історичних подій, людських доль, акцентує увагу на тому, що ця тема хвилює серце письменника. На те він і поет, щоб відчувати людські болі, болі суспільства. Учні читають напам’ять та аналізують  вірші «Крути», «Моєму дідові у 33-й».

3 група  говорить про те, що Володимир Сенцовський дуже тонко відчуває природу. Є в нього чудові своєрідні образи. Учні читають напам’ять пейзажну лірику (« Пролопотіло тепле літо», «Дівич-вечір», «Ранок», «Ходить вечір»). Презентують створені  до цих віршів ілюстрації.

4 група представляє інтимну лірику поета. Учні діляться своїми думками про те, що В. Сенцовський з теплотою пише про найвищі людські почуття. Читають напам’ять вірші « На затерплі плечі Носелівки», «Малюю на жовтім кленовому листі».

5. Метод «Прес» (слайд  9)

- Чому В. Сенцовський назвав свою збірку «Зелена неділя»?

6. Народознавча хвилинка (слайд 10)

- Які прикмети, повір’я, звичаї та традиції, пов’язані із Зеленою неділею, ви знаєте? Як ще називають це свято?

7. Робота в парах (слайд 11)

Розкрити значення образів Борзенки, дороги, вічного коня (лошати, скакуна), ранньої осені, виписати відповідний цитатний матеріал.

8. Музична хвилинка

Багато віршів В. Сенцовського покладено на музику місцевими самодіяльними композиторами (В. Константиновим, О. Кашперком, Л. Дворни-ченком).

Звучить фонозапис пісні «Забарились козаки»

V. Підсумки уроку (слайд 12)

VI. Повідомлення домашнього завдання

 Написати відгук на збірку «Зелена неділя» В. Сенцовського.