Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

Мета:

Навчати учнів правильно вживати  кому і крапку з комою в безсполучниковому складному реченні; розвивати пунктуаційну грамотність учнів; виховувати любов до природи

Обладнання:

Схеми «Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні»,   роздаткові картки з текстовими завданнями, ілюстрований матеріал до теми «Вечір»

Тип року: урок засвоєння нових знань

Культурологічна лінія

Тихесенький вечір

на землю спадає…

В. Самійленко

Хід уроку

І. Орфоепічна хвилинка

«Рольова гра». Уяви себе диктором відомої радіопрограми. У своєму дикторському тексті є ряд «небезпечних слів» стосовно їх наголошення. До початку ефіру всі сумнівні питання треба з’ясувати. Постав наголоси в цих словах, перевір себе за словником.

Виразний, ненависть, веретено, вісімдесят, дрова, одинадцять.

ІІ. Виконання тестових завдань  (на комп’ютері).

 1. Із поданих варіантів продовження визначення виберіть той, який є правильним: «Безсполучниковим називається таке складне речення …

  а) … в якому прості речення рівноправні за змістом і пов’язані сурядними сполучниками

  б) … в якому одне просте речення за змістом і граматично залежать від іншого і з’єднуються з ним за допомогою сполучника або сполучного слова.

  в) … в яком прості речення об’єднані за змістом та інтонацією без допомоги сполучників чи сполучних слів.

  г) … в якому перше речення є головним,  а решта послідовно залежать один від     одного.

 2. Серед поданих речень виділіть безсполучникове складне.

  а) Над ставом, що колись належав економії, як проходив Давид, шуміли верби хором      жіночим, тужливим.

  б) Ілько сів на ступі близько біля Зінчиної терниці, витяг з кишені куриво й почав цигарку курити.

  в) Нагнав жінку якусь по дорозі – везла з дівчинкою возик з мішком од млина.

  г) Десь за селом, на гонах далеких, гасло сонце (з тв. А. Головка).

 3. Укажіть безсполучникове складне речення з однорідними простими реченнями.

  а) Кого почитають, того й величають.

  б) Кров – не водиця, поливати не годиться.

  в) Куди орли літають, туди сороки не пускають.

  г) Або добути, або дома не бути(з нар. творчості).

 4. Виділіть безсполучникове складне речення з неоднорідними простими реченнями.

  а) Хто  людям добра бажає, той і собі має.

  б) Не бажай синові багатства, бажай розуму.

  в) Не витріщиш очі – витріщиш калитку.

  г) Піч тучить, а дорога учить(з нар. творчості).

 5. Укажіть,  які смислові відношення виражаються між простими реченнями в  поданому безсполучниковому складному:

  а) одночасність дій, явищ;

  б) часову послідовність дій, явищ;

  в) зіставлення (протиставлення) змісту одного речення із змістом іншого.

  Сонце гріє, вітер віє з поля на долину; над водою гне з вербою червону калину.

 6. Укажіть, які смислові відношення виражаються між простими реченнями в поданому сполучниковому складному:

  а) умовно-наслідкові відношення

  б) причиново-наслідкові відношення

  в) часові відношення

  г) друге речення пояснює перше

  д) друге речення вказує на причину дії в першому.

  Бійці заніміли вражені: так незвичайно моторошно, дико вирвалась та пісня серед цієї крові вогню й загального напруження.

ІІІ. Усвідомлення і засвоєння нового навчального матеріалу

 1. Робота в парах. Використовуючи схему, скласти зв’язне висловлювання на тему «Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні»
 2. Заслуховування висловлювань і перевірка суджень за підручником (§11- с.97)

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Вправа 186 (усно) – «ланцюжок». Учні читають по черзі і пояснюють розділові знаки
 2. Взаємоперевірний диктант (робота в парах)

Цокотять копита, сяє стремено, місяць, наче вершник, лине за вікном. Біла хата дрімає в затишші, доколисують день ясени. Біля хати ходить вечір босий, не шелесне навіть сон-трава. (В. Сенцовський). Десь весело дзюрчить струмок, у скісному промінні сонця грає роєм мушва; якесь шамотіння, якісь вечірні лісові звуки долітають до чуткого вуха. (М. Коцюбинський). Б’ють пороги; місяць сходить, як і перше сходив. (Шевченко).   

Виписати із поданих речень слова з орфограмами, пояснити їх.

 1. Порівняльний аналіз речень.
 • Порівняйте речення. Чому в них ставляться різні розділові знаки, хоча речення мають подібну будову?

Тим часом надворі вечоріло; спека спадала. Лягло сонце за горою,зірки засіяли.

 1. Пояснити розділовий знак у реченні, виконати синтаксичний розбір речення.

Русий вечір пахне любистком, квіти лащаться до ніг

 • зробіть усний морфологічний розбір слова «вечір»
 1. Творча робота

Написати твір - мініатюру «Вечірня зоря», використовуючи безсполучникові складні речення.

 1. Заслуховування 3-4 робіт.

Підсумки уроку

Ти ,- мені, я - тобі.  Поставити по 2-3 питання з теми «Безсполучникове складне речення, смислові відношення між частинами складного безсполучникового речення. Кома і крапка з комою у БСР»

VI.  Повідомлення д/з;

§11, виписати із творів Т. Шевченка 5 безсполучникових складних речень про вечір.

Додаток до уроку

Безсполучникове складне речення

Безсполучникове складне речення