Леся Українка: «Давня казка». Образ народного співця, його високі моральні риси.

Мета: удосконалювати вміння учнів характеризувати  героїв твору, розвивати вміння аналізувати й співставляти факти, складати цитатний план характеристики героя; виховувати любов до художнього слова.

Обладнання:  портрет Лесі Українки, ілюстрації з комплекту, схема методу «Прес», картки для роботи в групах.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Перевірка засвоєних знань.

«Незакінчене речення»

 1. Антитеза-  це…
 2. Тема «Давньої казки» - …
 3. Жанр творчості Лесі Українки…
 4. Позасюжетні елементи у «Давній казці»…
 5. Народному співцеві протиставляється…
 6. Основна думка «Давньої казки»…

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Оголошення вчителем теми, мети, завдань уроку

ІІІ. Сприйняття і засвоєння нових знань

 1. Бесіда:
 • Хто є головним героєм «Давньої казки»?
 • Зачитати портретну характеристику героя. Про що свідчить цей опис? (Поетеса підкреслює, що краса людини не в зовнішніх ознаках, а в духовній якостях)

Презентація ілюстрацій до поеми

 • Порівняти словесний і живописний портрет співця
 1. Робота в парах
 • Прочитати в особах перший діалог між поетом і Бертольдо. Які риси співця тут виявилися?
 1. Словникова робота. Пояснити значення слова «лицар».
 2. Метод «Прес»

Використовуючи схему методу, висловити думку, про кого Леся Українка говорить «лицар» у прямому і переносному значенні. Стосовно кого використовує це слово в іронічному плані? (Думку підтвердити цитатами).

 1. Робота в групах

1 група – дослідити тематику і роль поетових пісень у житті народу.

2 група -  визначити, які риси самої Лесі Українки бачимо в образі головного героя «Давньої казки».

3 група – дослідити, як у «Давній казці» зображено пошану народу до поета (Використати цитатний матеріал)

6.  Гронування

7. Складання цитатного плану характеристики героя (робота в парах)

План

 1. «Десь, колись, в якійсь країні проживав поет нещасний…»
 2. «Мав талант до віршів не позичений, а власний»
 3. «На обличчі у поета не цвіла урода гожа…»
 4. «Та була у нього пісня і дзвінкою, і гучною»
 5. «І не був поет самотнім»
 6. «Сам я вільний і ніколи не зламав чужої  волі»
 7. «Золотих не хочу лаврів…»
 8. «Довіку у темниці довелось поету жити»
 9. «А поетові нащадки слово  гостреє гартують»

ІV.  Підсумки уроку

«Мікрофон»

 • Що  вас найбільше приваблює у співцеві?

V. Повідомлення Д/З: Скласти усний твір «Поет – друг і захисник народу» .